Safetify

Safetify stelt KMO's in staat om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen inzake preventie, veiligheid en welzijn op het werk. Safetify is een eenvoudige software die bedrijven helpt om de tijd die ze besteden aan preventie zo goed mogelijk te benutten en om de kosten voor ongevallen te beperken.

De functionaliteiten van Safetify zijn bedacht dankzij de ontmoetingen met KMO’s, maar ook door Rondetafelgesprekken met diverse sleutelfiguren als ingenieurs van het fonds voor beroepsziekten, externe diensten voor preventie en ervaren preventieadviseurs.
Safetify is geboren vanuit de associatie van Philippe Brux, oprichter van MoDyVa, en Addie Van Doorn, actief in het commercialiseren van software sinds 30 jaar. Voor zijn ontwikkeling, heft Safetify kunnen rekenen op de ondersteuning van Judith Henneuse, consultante, gespecialiseerd in de risico’s van gevaarlijke stoffen en van Laurent Vigneron, preventieadviseur bij Caterpillar en ergonoom. De programmering werd verzorgd door EONIX, een gespecialiseerd bedrijf uit Bergen.

PRODUCTS